Denne personvernerklæringen gjelder for Mari klipp og knips (videre navngitt som M2K) sitt nettsted. M2K er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.m2k.studio

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

M2K samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

EKSEMPLER PÅ INFORMASJON SOM INNHENTES:

• Fornavn og etternavn

• Adresse

• E-postadresse

• Telefonnummer

HVORDAN INFORMASJON INNHENTES?

M2K samler inn opplysninger gjennom kontaktskjema på disse nettsider eller via mail. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

FORMÅLET MED INFORMASJONEN SOM INNHENTES

M2K oppretter kundekort på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, dette for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Kundekortene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. M2K henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

HVORDAN LAGRES INFORMASJONEN?

Informasjon innhentet gjennom skjema på www.m2k.studio lagres i mappestrukturen fotografiene lagres i (navngitte med kundenavn), Fiken fakturaprogram og epostprogram.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på: post@m2k.studio

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men M2K kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av M2K.

SAMTYKKE

Ved innsending av kontaktskjema samtykker du til at M2K kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

RETTIGHETER

Som bruker av nettstedet til M2K har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som behandles om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at  ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontakt M2K her.